Menu
 • ZOEK EN VIND UW BRANDVEILIG PRODUCT
  x
  ETA & DoP Documenten Catalogus
  x

  Brandweer preventie | Brandveiligheid

   

  Brandweer preventie voor gebouwen

  Preventie algemeen

  Een waarborg dat veiligheid altijd voor de volle honderd procent is gegarandeerd, is niet te geven. Toch kunnen onveilige situaties met een structurele aanpak worden beperkt en veelal zelfs voorkomen. Steeds meer speelt de brandweer daarin een sleutelrol.

  Preventie, de tweede schakel binnen de veiligheidsketen, kan het best worden omschreven als het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan. Preventieve maatregelen in gebouwen worden bereikt met bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. In landelijke en lokale regelgeving zijn daarvoor voorschriften gegeven. Deze voorschriften gelden voor alle gebouwen. Deze voorschriften worden opgenomen in de bouw- en milieuvergunning. De brandweer adviseert de afdeling Vergunningen van een gemeente over brandveiligheid van gebouwen. De brandweer beoordeelt onder meer of er voldoende vluchtwegen zijn, of een brand niet onbeheersbaar kan uitbreiden, maar ook op welke wijze gevaarlijke stoffen opgeslagen moeten worden. Ook organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt als preventieve maatregelen.