Menu
 • ZOEK EN VIND UW BRANDVEILIG PRODUCT
  x
  ETA & DoP Documenten Catalogus
  x

  Bouw- en woning toezicht | Brandveiligheid

   

  Brandveiligheid en Brandpreventie voor Bouw- en woning toezicht instanties

  Bouw- en Woningtoezicht verzorgt het bouw- en woningtoezicht en handhaving in grootstedelijke gebieden en projecten. Bouw- en woningtoezicht kan door de centrale stad en de stadsdelen worden ingehuurd voor bouwkundige ondersteuningen adviezen.

  Technische en gebruikseisen

  Bouw- en Woningtoezicht is betrokken in het traject van ontwikkeling en in het traject van toezicht en handhaving. De dienst kijkt naar de technische en gebruikseisen voor bouwwerken, met het oog op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid en naar de inpassing in de omgeving. Zij toetst daarvoor aan de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Controle vindt plaats op het
  bouwen, maar ook op het slopen en renoveren.

  Veiligheid

  Bouw- en Woningtoezicht let op uiteenlopende belangen. Gevaar voor gebruikers van bouwwerken of voor derden moet worden voorkomen of beperkt. Dat geldt ook voor de schadelijke of hinderlijke gevolgen voor gebruikers van gebouwen. Daarnaast moet een bouwwerk kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gebouwd of verbouwd. Voor de veiligheid van ons allemaal, maar ook om te zorgen dat de omgeving niet te zeer wordt aangetast.