Menu
 • ZOEK EN VIND UW BRANDVEILIG PRODUCT
  x
  ETA & DoP Documenten Catalogus
  x

  30 min Brandwerend

  Bouwbesluit EisenVoor utiliteitsgebouwen als kantoren en voor woongebouwen vermeld het Bouwbesluit eisen voor veiligheid. Deze eisen zijn onderverdeeld in afdelingen over:

  Constructieve veiligheid

  Sterkte bij brand

  Gebruiksveiligheid

  Sociale veiligheid

  Een groot aantal onderwerpen over brandveiligheid.

  Bij elke gebouwsoort wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. In het algemeen zijn de eisen voor nieuwbouw het hoogst. Er zijn verschillende afdelingen waarin onderwerpen worden omschreven:

  De afdeling ’brandveiligheid’ beschrijft de eisen voor vluchtroutes, materialen die bijdragen aan de brandvoortplanting, rookproductie van materialen en compartimentering.

  De afdeling ’sterkte bij brand’ beschrijft de (prestatie) eisen voor brandwerendheid van (hoofd) draagconstructies. Het gaat dan om de ’brandwerendheid met betrekking tot bezwijken’, in tegenstelling tot brandwerendheid met betrekking tot scheiden (ofwel weerstand tegen branddoorslag en -overslag (wbdbo)).

  Wat is een hoofddraagconstructie? Een constructiedeel behoort tot de hoofddraagconstructie indien het bezwijken ervan leidt tot het voortschrijdend bezwijken van het gebouw of andere brandcompartimenten van het gebouw. Het zogenoemde ’kaartenhuiseffect’. Onder ’hoofddraagconstructies bij brand’ wordt iets anders verstaan dan onder ’hoofddraagconstructies onder ándere buitengewone omstandigheden’, zoals explosies.

  Eisen brandwerendheid voor hoofddraagconstructies

  De eisen voor de brandwerendheid van hoofddraagconstructies van utiliteitsgebouwen zijn afhankelijk van gebruiksfunctie en gebouwhoogte. Voor kantoren en andere ’niet – slaapgebouwen’ (bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, scholen en winkels) liggen de eisen lager dan voor ’slaapgebouwen’ (waaronder hotels, ziekenhuizen en gevangenissen).

  Eisreductie: lage permanente vuurbelasting De brandwerendheids eisen zijn 30 minuten lager, als de permanente vuurbelasting aantoonbaar lager is dan 500 MJ per m&#0178 vloeroppervlak. De permanente vuurbelasting is de verbrandingswaarde van alle vergunningsplichtige brandbare bouwdelen. Afbouwdelen als plafonds, niet-dragende scheidingswanden en binnendeuren horen daar niet bij.

  Brandwerendheids eisen draagconstructies Naast eisen voor de hóófddraagconstructie, kunnen er eisen gelden voor de draagconstructie in algemene zin. Er kunnen eisen worden gesteld voor het instandhouden van een rookvrije vluchtroute of voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo). Constructiedelen die hierbij een functie vervullen, moeten doorgaans 30 minuten brandwerend zijn.

  Lees hier meer over 30 minuten brandwerend