Menu
 • ZOEK EN VIND UW BRANDVEILIG PRODUCT
  x
  ETA & DoP Documenten Catalogus
  x

  Brandveiligheid

  Brand en brandpreventie zijn uiteraard onlosmakelijk van elkaar. Doordat de gebouwen steeds complexer en multifunctioneel worden is het een uiterste noodzaak dat brandpreventie een prominente plaats inneemt al in de ontwerpfase. Door dat te doen is het mogelijk om later niet voor verrassingen komen te staan. De oplossingen die achteraf uitgevoerd moeten worden zijn in veel gevallen nodeloos duur en tijdrovend. Een goed doordacht plan om een gebouw brandveilig te maken heeft vele voordelen en is in het algemeen altijd goedkoper.

  Om de “actieve” preventie zijn werk goed te laten doen is het van wezenlijk belang dat de ‘passieve’ brandpreventie goed is uitgevoerd. Een goed uitgevoerde brandmeldinginstallatie heeft weinig nut en zin wanneer een gebouw vroegtijdig instort.

  ‘Passieve’ brandpreventie, dat werkt echt. Goede preventieve maatregelen zijn zeer belangrijk om de gevolgen van een brand zo klein mogelijk te houden. Het brandwerend compartimenteren van een gebouw is zo’n zeer belangrijke maatregel. Hiermee wordt voorkomen dat naast de brandhaard ook de ontstane rook en vaak giftige gassen zich verspreiden of uitbreiden naar aangrenzende ruimten.

  De brand blijft dus beperkt en hierdoor beheersbaar. Het brandwerend behandelen van de hoofddraagconstructie is eveneens een maatregel die in geval van brand de risico’s tot en minimum kan beperken. Met een brandwerende behandeling vooraf kan voorkomen worden dat de kritieke temperatuur van de hoofddraagconstructie bereikt wordt. Hiermee wordt dus voorkomen dat de constructie het begeeft en een gebouw zal instorten. Wanneer alle onderdelen goed uitgevoerd worden is het mogelijk dat mensen kunnen vluchten naar een brand- en rookvrije ruimte en gered kunnen worden. Het spreekt dus voor zich dat ook voorzieningen als brandwerende scheidingen, de dragende constructie, ontruimings- en blusinstallaties moeten blijven functioneren als zich een calamiteit voordoet.

  Met de brandwerende systemen die DMS voert zijn wij uw partner voor brandveiligheid en brandpreventie. Uiteraard staan we niet stil en zal het product-assortiment continu aangepast worden aan dan wel nieuwe eisen en richtlijnen of nieuwe technische ontwikkelingen.